Hem

Brännans Behandling

Ett alternativ för familjer med barn, par och ensamstående

Brännan i Västernorrlands län, Sollefteå kommun, är beläget i en fantastisk natur med närhet till vatten, skogar och en tysthet som kan ge en trött själ ro, hopp och möjlighet att återta sitt känsloliv igen. Tiden här kan bli en ny start i livet och syftar till att ge hela familjen eller individen stöd, bearbetning av traumatiska händelser och möjlighet till en positiv självutveckling.

Nära ett vanligt liv och långt ifrån institution

Vi erbjuder familjebehandling och missbruksbehandling samt hemmaplans- lösningar för familjer som bor kvar i eget hem.

Brännan välkomnar familjer med barn, par och ensamstående som i en lugn och strukturerad miljö vill jobba med att uppnå balans i livet.

Vi åtar oss även handledningsuppdrag av utbildad steg 1-terapeut och resultat- uppföljning/utvärdering.

För ett gott resultat ser vi det som viktigt att mål och delmål processas fram och förankras genom ett samarbete deltagare – personal – remittent.

Behandlingen kännetecknas av:
– Ett lösningsfokuserat och systemteoretiskt synsätt
– Skräddarsydda och individanpassade genomförandeplaner och insatser
– Ett professionellt medlevarskap präglat av värme och respekt
– Beroendeproblematik av olika slag behandlas professionellt med utgångspunkt från 12-stegsprogrammet och dess traditioner
– Kombinationen av behandling och yrkespraktik eller studier som en förberedelse för framtiden

Behandlingsmål:
– Att deltagarna hittar nya alternativa strategier och utvecklar förmågor som stödjer en mer funktionell hantering av individspecifika-, livsstilsrelaterade- och relationsrelaterade problem.

– Att deltagarna upplever en förhöjd livskvalitet, en känsla av att leva ett gott liv

Vi arbetar tillitsfullt med individens inneboende resurser och är ett team som tillsammans har unika kompletterande kompetenser.

Brännans styrkor:
• Erfaren och engagerad behandlingspersonal
• Personalbemanning dygnet runt
• Personal med steg 1 utbildning, högskole kompetens inom lösnings
fokus/Handledning/12-stegs arbete/Lednings arbete
• Beroendeterapeuter
• Friskvårdsterapeut specialiserad på mental träning, qi gong och yoga
• Närhet till Skogsnäs by med många förebilder i entreprenörskap
• Praktikplatser för kunskap i yrkeslivet
• Kontakter till folkhögskola med olika studieinriktningar
• Naturnära och barnvänliga miljöer
• Samarbete med Edsele friskola

Systemteorin är en hörnsten i förståelsen av familjen som system.
Vi anser att en individs beteende starkt hänger samman med omgivningen. Vidare anser vi att det är viktigt att bevara familjen och att garantera familjemedlemmarnas säkerhet.

vatten

Fjällsjöälven

Om behandlingen

Vid ankomsten hålls inskrivningssamtal och görs en kartläggning av mål, behov, önskemål och förutsättningar. Därefter upprättas en plan för genomförandet av behandlingen och vistelsen på Brännan.

Man bor i egna gårdar som ligger lantligt en mil från Kursgården. Det finns personal på nätterna. Familjer bor i ett eget hus. Ensamstående kan dela hus på två, var och en med eget rum. Man sköter sitt eget hushåll, gör matinköp och tränar vardagsekonomi. Man har en kontaktperson för planering av olika angelägenheter och man träffar övriga inskrivna och personal i återkommande kvällsmöten.

I kursgården är det 1-2 dagar/vecka lektioner med föreläsare och gruppövningar. Praktik/studier planeras med kontaktperson utifrån egna önskemål och som en del av behandlingen.
Brännan har goda kontakter med utbildningsanordnare och seriösa praktikplatser med olika inriktning.

Yrkespratik kan erbjudas inom:
• Bild
• Smide
• Musikskapande
• Hästunderstödd terapi
• Verkstadsarbete
• Textil och sömnad
• Jord- och skogsbruk
• Snickeri

Aktiviteter på helger är beroende av årstiden. För att framhålla några: skidåkning, besöka kulturevenemang, fysisk träning, dans, bad, och fiske.

I den fördjupade behandlingsprocessen arbetas med förändring av dysfunktionella attityder och beteenden och återupprättande av stödjande nätverk. Kunskaper och intressen inventeras fortlöpande.

Utsluss innebär eget boende och eget ansvar, fortsatta lösningsfokuserade samtal och veckomöten. Klienten är självgående och har återträffar med Brännan för uppföljning och vägledning enligt avtal om eftervård.

vinterhus  skog-m-vatten

Gröna huset, utbildning och föreläsning.

hus   hostskog

Brännans verkstäder, yrkesutbildning.