Kontakt

Göran Mårskog, föreståndare
Strömnäs 210, 880 40 Ramsele
tel: 0623-320 43
mobil  070 343 51 72
e-post: marskog@hotmail.com